Cách Ly Giãn Cách Thì Ở Nhà Vẽ Covid-19 Virus Trong Blender Nhé

Đây là tutorial Blender hướng dẫn vẽ virus Corona (Covid) bằng Geometry Node quá dễ, ai đó vẽ thêm giúp vaccine tiêm đủ 2 mũi với !
Ở đây có phiên bản xa xôi, dài tới hơn 2x phút
Thêm cái hình concept cho các bồ vẽ cho nó khác tutorial, vẽ xong mà trình bày y chang tutorial thì bèo quá

Post Author: Vu Pham