CG 101: Kỹ thuật in màu mảng (spot color printing) là gì?

Trong bài học này chúng ta sẽ học về Spot Color Printing và cách sử dụng nó để tiết kiệm chi phí và nhận được kết quả in hiệu quả nhất.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo