CGI Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Các Pattern (Noise) Type Có Trong Phần Mềm Render Thông Thường

Các pattern (noise) nhằm hỗ trợ thực hiện các thao tác setup procedural shader thuận tiện hơn, ứng dụng của noise pattern rất rộng từ video games tới làm phim hay cả các môi trường thiết kế kiến trúc và vật liệu xây dựng, vải sợi may mặc, thời trang … Danh sách Noise Pattern […]

Material, Shader, Texture Trong Đồ Họa Là Gì

Trong hình họa digital, khi nói về “painting” – vẽ, người ta hay nói rằng phải hiểu được shape, form, material, texture. Thì đây hiểu là cần nắm bắt được cái hình, cái dạng, vật liệu (hay chất liệu) cụ thể và kiểu mẫu “pattern” của những chi tiết vật liệu. Material là một loại […]

BEER – NPR Render Cho Blender Dành Cho Render Stylize

Một dự án mã nguồn mở của Blender đã triển khai trong năm ngoái đó là BEER, một phần mềm render sẽ giúp Blender có khả năng thực hiện mạnh mẽ các hình ảnh stylize tức đối nghịch với loại hình photo realistic look kiểu Physical Based Rendering. Các kiểu hiệu ứng render này rất […]