Đồ Chơi Quay Phim – Thiết Bị Motion Controller

Thiết bị quay phim tự hành có bộ nhớ lập trình là một trong những công cụ hữu ích của các nhà làm phim khi dựng cách, quay các cảnh đẹp trong làm phim quảng cáo, hoặc giàn dựng các cảnh kỹ xảo hiệu ứng điện ảnh cần lặp đi lặp lại các cú camera di chuyển y chang như nhau
Post Author: Vu Pham