Chuyển đổi Viewport trong Cinema4D

Đôi lúc bạn sẽ không nhìn thấy Object bạn đang thực hiện ở chế độ xem Perspective. Chuyển đổi nhanh viewport rất hữu ích trong trường hợp này.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

 

Post Author: Tu Vo