Dấu Ấn Phát Triển Mới Về Khói – Fluid Simulation 2021: Spiral-Spectral Fluid Simulation

Theo như các bạn có tìm hiểu về fluid simulation (mọi thứ không chỉ chất lỏng như nước, mà bao gôm cả khí ga, khói …) thì đều dựa trên các cơ sở luật vật lý và từ đó các phần mềm sẽ được tạo ra để chạy tính toán các kết quả.

Spiral-Spectral Fluid Simulation bắt đầu với việc tạo ra các kết quả simulation khí ga có thể hoàn toàn nằm bên trong các vật thể cơ bản như khối cầu, khối torus, … tuy nhiên với giải thuật mới, fluid solver này chạy ra rất nhiều chi tiết, đặc biệt là ổn định hơn, được phát triển đa dạng và phong phú với nhiều cách để hiệu chỉnh tạo hình khí ga khi thực hiện simulation, khả năng tương tác với các vật thể có phản hồi rất mạnh mẽ và nhanh chóng, một giải thuật mới simulation cho fluid rất hứa hẹn để có thể đạt được mức độ sản xuất.

Các kết quả ấn tượng này được simulation trên CPU rất nhanh và đầy hứa hẹn để đưa qua GPU đi vào thế giới của real-time. Giới hạn hiện tại của bộ nhớ GPU là rào cản đối với giải thuật simulation này, sử dụng tổng số RAM lên tới hơn vài chục Gb cho những simulation đơn giản như khối cầu, khối torus, … nếu đi vào sản xuất với các scene khổng lồ thì đây chưa phải là giải pháp, tuy nhiên những phát triển kế tiếp của giải thuật này đang được thực hiện, hứa hẹn một tương lai tuyệt vời cho real-time.

Liên kết tới tài liệu của Paper Spiral-Spectral Fluid Simulation http://www.tkim.graphics/SPIRAL/SpiralSpectralFluids.pdf

Post Author: Vu Pham