Giới thiệu

Blog Làm Phim Quảng Cáo & 3D nghĩ ra cái gì cool cool bỏ vô đây cho nó hào nhoáng, trước mắt chỉ biết là chia sẻ với khách hàng, các nghệ sỹ, đồng nghiệp tư liệu liên quan mảng làm lụng ngành làm phim quảng cáo marketing truyền thông và các loại công nghệ liên quan.

Đây không phải là website tin tức, các thông tin trên đây thuộc về kiến thức và tri thức, những tài liệu có thể được blog tự biên soạn hoặc biên dịch từ tài liệu nước ngoài cũng như kết hợp nguồn tư liệu tốt nhất từ các chuyên gia trong lĩnh vực tương đương.

Blog chia sẻ thông tin học thuật ứng dụng về ngành công nghiệp điện ảnh, giải trí, truyền thông sáng tạo, hiệu ứng kỹ xảo VFX, CG kết hợp các đột phá ứng dụng trong truyền thông quảng cáo marketing tạo kết nối và lợi ích cho người đọc.

Đây là blog nội dung từ công ty làm phim quảng cáo Rainstorm Film

[box bg_color=”gold”]Có liên hệ sản xuất TVC quảng cáo giới thiệu bất động sản thì liên hệ 0908.505.505 nghen, hay info@vubao.com.vn[/box]

Một số hình ảnh tác nghiệp trên các dự án sản xuất TVC quảng cáo:

đội ngũ làm phim điện ảnh và quảng cáo chuyên nghiệp cùng phối hợp với khách hàng
đa dạng và phong phú cùng các bối cảnh kết hợp kỹ xảo điện ảnh vào sàn xuất clip quảng cáo
thực hiện kỹ xảo điện ảnh

Thông tin liên hệ:

[box]email : lamphimquangcaotv@gmail.com[/box]

Hoặc

[box]email : info@vubao.com.vn[/box]

Là Blog chia sẻ về công nghệ sáng tạo trong truyền thông quảng cáo và điện ảnh. Các nội dung là sự tổng hợp chung từ nhiều nguồn kết hợp dịch vả biên tập gửi tới các bạn đọc trong nước.

Để liên hệ lấy bảng giá làm phim quảng cáo liên hệ công ty Làm Phim Quảng Cáo & 3D Rainstorm Film (Công ty Cổ Phần Phim Vũ Bão)

[box bg_color=”gold”]email info@vubao.com.vn | mobile : 0908.505.505[/box]