Houdini FX Cách Làm Hiệu Ứng Sấm Sét Tấn Công

Sử dụng Houdini FX để tạo ra VFX sấm sét tấn công, với mô hình này cũng dùng cho phát triển game được không chỉ dùng trong làm phim hoạt hình và kỹ xảo

Liên kết: https://www.artstation.com/artwork/X132B3

Toàn bộ 9 video được đăng trên website SIDEFX hướng dẫn thực hiện đầy đủ cú sấm sét trời đánh này trong Houdini.
Post Author: Vu Pham