Khóa Học CGMA Hard Surface Modeling Cho Phim VFX Bởi Jay Machado – Miễn Phí

Harf Surface model dành cho phim, kỹ xảo và hoạt hình. Đây là bài dạy lớp modeling của lớp Modeling tại CGMA được chính tác giả share miễn phí do giao kèo giữa CGMA và giảng viên soạn giả đã hết hạn. Tác giả Jay Machado. Tác giả là senior modeling tại công ty làm phim kỹ xảo và hoạt hình nổi tiếng trực thuộc Disney, đó là công ty Industrial Light & Magic (tức là ILM – thường hay phiên âm đọc kiểu tiếng Việt “ai eo em”). Là modeling nên cùng kỹ thuật đều dùng được cho bất cứ phần mềm nào, chỉ khác về cách sử dụng giao diện, tên gọi công cụ, còn chức năng là tương tự.

Toàn bộ khóa học hard surface CGMA miễn phí trên Youtube playlist link tại đây.

Tựa đề tiếng Anh của khóa học này là CGMA | Hard Surface Modeling for Films with Jay Machado. Có thể xem video giới thiệu của tác giả tại đây

Cũng đừng bỏ qua các khóa học về hard surface modeling dành cho Blender miễn phí mà vô cùng chất lượng, không bị lão hóa qua thời gia hay mai một về vấn đề công cụ, đã là modeling thì công cụ nào, kiểu cách nào cũng tương tự nhau, chức năng có thể mới hơn nhưng về kỹ năng và cách giải quyết vấn đề sẽ luôn có hình thái tương tự hoặc y chang.

Đây là link tới liên kế, tiến hóa với modeling trong Blender – hard surface modeling.

Post Author: Vu Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *