Làm Phim Hoạt Hình Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Giới Thiệu Workflow Qui Trình Làm Phim Hoạt Hình Cartoon Và Animation Hoàn Chỉnh

Cartoon Cái qui trình làm phim hoạt hình, cụ thể là cartoon ở đây, sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý pipeline và workflow thực hiện các phim hoạt hình cụ thể là cartoon. Nói về cartoon thì không thể quên nói đến các đại cao thủ […]

Danh Sách Các Phim Hoạt Hình Ngắn Indie Được Xem Nhiều Trên Youtube

Nguồn từ cartoonbrew Lượt View Tên Phim Nhà Làm Phim Liên kết Tới Phim 414,289,002 Fresh Guacamole Pes https://youtu.be/dNJdJIwCF_Y 327,113,634 Pip Bruno Simões https://youtu.be/07d2dXHYb94 274,736,649 Western Spaghetti Pes https://youtu.be/qBjLW5_dGAM 253,861,614 Animation vs. Minecraft Alan Becker https://youtu.be/GW_fdXHOWp4 179,895,194 Slither.io Logic Gizzy Gazza https://youtu.be/9TDgcTtFaNc 175,862,979 Distortion Guldies https://youtu.be/tZqIQmdSa1E 169,719,107 Animator vs. Animation IV Alan Becker https://youtu.be/VufDd-QL1c0 167,993,640 […]

Frozen 2 – Thần Bảo Hộ NOKK Hoàn Toàn VFX Hiệu Ứng Nước Trong Phim Hoạt Hình Walt Disney

Xưởng phim hoạt hình Walt Disney năm ngoái đã công chiếu trên Disney+ toàn bộ một season quá trình thực hiện làm phim Frozen 2. Trong Siggraph 2020, một loạt các hiệu ứng và quá trình sản xuất của phim Frozen 2 được trình bày, những thử thách về vấn đề kỹ thuật hòa hợp […]