Làm Phim Hoạt Hình Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Frozen 2 – Thần Bảo Hộ NOKK Hoàn Toàn VFX Hiệu Ứng Nước Trong Phim Hoạt Hình Walt Disney

Xưởng phim hoạt hình Walt Disney năm ngoái đã công chiếu trên Disney+ toàn bộ một season quá trình thực hiện làm phim Frozen 2. Trong Siggraph 2020, một loạt các hiệu ứng và quá trình sản xuất của phim Frozen 2 được trình bày, những thử thách về vấn đề kỹ thuật hòa hợp […]

Show Reel Về FX Tạo Đám Đông Trong CGI

Mark Adams là Crowd Supervisor tại Blue Sky studios đã trình diễn show reel hoàn toàn mới năm 2021. (Nếu không coi được video, click vào đây) Hiệu ứng đám đông hay crowd fx là một trong các phương pháp kỹ nghệ hiện thực hình ảnh về những mật độ nhân vật, đối tượng theo […]