Làm Phim Quảng Cáo Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phần 4: Những khó khăn được khắc phục

« 3. Phần 3… « Trở về danh mục 5. Phần 5 … » Tháng đầu tiên của đoàn phim là một tháng nhiều khó khăn khi chất lượng hình ảnh có được khi quay dưới nước không đáp ứng được yêu cầu. Điều này dấy lên sự nghi ngờ về khả năng của đoàn.Trước […]

Phần 1: Ý tưởng làm phim xuất phát từ một viễn cảnh xấu trước mắt

« Trở về danh mục 2/ Phần 2 » Giải thưởng Phim tài liệu quay bằng công nghệ 4K-công nghệ thực hiện bởi vô số hệ thống máy quay và có giá hợp lý cho người xem khi phát hành. 1.Ý tưởng làm phim xuất phát từ một viễn cảnh xấu trước mắt. Dự án […]