Low Poly Là Gì Khi Thiết Kế 3D ?

Low Poly có nghĩa là số lượng polygon có trên một vật thể 3D (mesh, geometry) được phân bổ ít (low).

Low poly là thể hiện các mặt đa giác trong đồ họa 3D số lượng đa giác tương đối nhỏ. Độ phủ mặt đa giác của vật thể 3D là low poly thường sẽ ứng dụng trong các sản xuất nội dung cho real-time như video games, ứng dụng tương tác trên điện thoại, các thể loại hình ảnh 3D cần phải thực thi ngay tức thì, ít tốn tài nguyên của phần cứng khi xử lý như đối với CPU, GPU.
Điều này sẽ tương phản và khác biệt với số mặt đa giác gọi là “high-poly” trong các bộ phim hoạt hình, phim điện ảnh hay các loại kỹ xảo VFX hiệu ứng trong video games AAA.

Hỉnh Ảnh Ví Dụ Về Low Poly

Thể hiện hình ảnh 3D từ nhiều mặt đa giác “hi-poly”, “high poly” tới “low-poly”, mật đổ phủ lưới sẽ có sự giảm thiểu rõ rệt, càng ít đa giác vật thể càng góc cạnh, ít mượt mà, đổi lại các trang thiết bị đồ họa dễ dàng xử lý, tải nhanh hơn, rất phù hợp cho môi trường như video game điện thoại di động, môi trường cần xử lý thời gian thực real-time.

Hình ảnh một cái cây bên trái là thể hiện Low Poly, bên phải là theo phong cách Realistic – chân thực. Đây cũng là một kiểu phong cách thể hiện trong mỹ thuật sản xuất game, 3D art.

Đôi lúc Low-Poly còn được ứng dụng để tạo các tài liệu “asset” Level Of Detail (LOD) là các phiên bản khác nhau có số lượng lưới ngày càng ít đi qua các cấp độ, mục tiêu để có thể tải được số lượng nhiều, load được nhanh.

Số lượng đa giác từ trái qua phải giảm dần trên một chủ thể, điều này giúp cho một asset có nhiều phiên bản LOD ứng với những trường hợp khác nhau được sử dụng, ví dụ gần camera thì dùng hi-poly, ở xa quá thì chỉ cần low-poly.

Post Author: Vu Pham