Method Studios Làm Phim Hoạt Hình Đầy Sáng Tạo

là bộ phim Welcome to Marwen (link tới trailer)được thể hiện với rất nhiều hình thức kết hợp giữa múa rối, CGI, diễn xuất motion capture để tạo ra sản phẩm cuối cùng đầy thu hút, cách làm việc của Method Studios đầy sáng tạo và thuyết phục

Post Author: Vu Pham