Nguồn Tài Liệu Chất Lượng Về Tạo Tác Ánh Sáng Trong Sản Xuất Game

Các nội dung bao gồm từ có phí và không phí, kết hợp các bài thảo luận, blog và các cộng đồng về hướng dẫn chia sẻ tạo tác ánh sáng tuyệt mỹ từ cơ bản đến xuất sắc cho sản xuất game.

Rất nhiều nội dung được lấy thông tin trực tiếp từ môi trường sản xuất thực tế. Nhiều tutorial và course về hướng dẫn tạo tác ánh sáng trong sản xuất video game, có giá cả sinh viên tương phản chất lượng tuyệt hảo như đánh giá Michelin cho vỏ xe 5 sao.

Mời Bào.

William Faucher: Lighting Videos/Workflows/ToolsCách thực hiện nhắm đến nội dung chất lượng caohttps://www.youtube.com/@WilliamFaucher/videosYouTube$0Author, Epic Gameshttps://www.artstation.com/will_faucher
Unreal Engine 5: Mastering Cinematic Lighting TechniquesVẽ hiệu ứng ánh sáng tuyệt nghệhttps://www.youtube.com/watch?v=k4Tyg9SIn04YouTube$0Senior Lighting Artisthttps://www.artstation.com/kemovfx
Unreal Engine 5 Lighting – Lumen Tutorial for Beginnersengine ánh sáng Lumen cho người mớihttps://www.youtube.com/watch?v=yMTq4xPvxfkYouTube$0Environment Art Directorhttps://www.artstation.com/pixelmasher
Unreal 4 Lighting AcademyNguyên bộ huỳnh hoa bửu điển về bake ánh sánghttps://www.youtube.com/watch?v=grN5Yd55UIMYouTube$0Lighting Directorhttps://www.artstation.com/daedalus51
SIGGRAPH Advances in Real-Time RenderingNhiều tài liệu về renderinghttps://www.youtube.com/@siggraphadvancesinreal-tim4519/videosYouTube/Blog$0CTO, Activisionhttps://advances.realtimerendering.com/
Recalibrating Our Limits: Lighting on ‘Ratchet and Clank: Rift Apart’Đồ cực phẩm, bài sản xuất thực tế tal5k ở GDC https://www.youtube.com/watch?v=geErfczxwjcYouTube$0Lead Lighting Artist, Lighting Artisthttps://www.artstation.com/mullenbr https://www.artstation.com/annaroan
Maria LightingMaria Yue chia sẻ các nội dung hướng dẫn https://mariayue.com/about/Blog$0Principal Lighting Artisthttps://www.artstation.com/xiaowantou
Live Session | The Art of Lighting for Games | with Boon CotterNguyên loạt phân tích, cho phản biện, hỏi đáp https://www.youtube.com/watch?v=avKlUcx3TlEYouTube$0Senior Lighting Artisthttps://www.artstation.com/booncotter
Lighting: Exposure and ContrastNói về ánh sáng, tương phản, quá trình thực hiện https://www.artstation.com/blogs/shinsoj/p0Vv/lighting-exposure-and-contrastBlog$0Senior Technical Artisthttps://www.artstation.com/shinsoj
Lighting Theory for Games | Maria YueLý thuyết nền tảng về ánh sáng tạo tác trong sản xuất video gamehttps://www.exp-points.com/lighting-theory-for-games-maria-yue-expVideo$0Principal Lighting Artisthttps://www.artstation.com/xiaowantou
Lighting Bot: Interviews/PodcastsPhỏng vấn và thảo luậnhttps://www.youtube.com/@LightingBotEducation/streamsYouTube$0Lead Lighting Artisthttps://www.artstation.com/amitginni
Lighting Bot: Community DiscordCộng động tám về ánh sáng các kiểu cho gamehttps://discord.gg/qXxMBjSrH4Discord$0Lead Lighting Artisthttps://www.artstation.com/amitginni
Lighting Art Test – Part 1 – Introductionlàm sao để vượt qua bài test ánh sáng https://www.artstation.com/learning/courses/qrV/introduction-references-and-advice/chapters/YxPY/introductionCourse$0Lighting Artisthttps://www.artstation.com/robertritchie
How Unreal renders a frameCác pha kỹ thuật ứng dụng ánh sánghttps://interplayoflight.wordpress.com/2017/10/25/how-unreal-renders-a-frame/Blog$0Lead Rendering Engineerhttps://interplayoflight.wordpress.com/
Creating ‘The Witch’s Hut’ w/ Pasquale Scionti Part 1Làm hiệu ứng ánh sáng cho sản xuất game ‘Witch’s Hut’ https://www.youtube.com/watch?v=uAIYiXJ6udwYouTube$0Principal Lighting Artisthttps://www.artstation.com/pscionti
Building a Cinematic Environment With UE4Ánh sáng tuyệt hảo kết hợp hậu kỳ dựng tóc gáyhttps://www.artstation.com/learning/courses/Vya/building-a-cinematic-environment-with-ue4/chapters/LDb7/introVideo$0Senior Lighting Artisthttps://www.artstation.com/petertran
Asking The Legends – Lighting ArtPhỏng vấn cây đa cây đề về tạo tác ánh sáng https://www.exp-points.com/asking-the-legends-of-lighting-artArticle$0Senior Environment Artisthttps://www.artstation.com/kierangoodson
Advanced Environment Art – Part 5 – LightingSản xuất thực tế, tạo tác ánh sáng ‘Butcher’s Alley’ https://www.artstation.com/learning/courses/WVg/lighting/chapters/7jxy/blueprint-and-light-functionsCourse$0Senior Lighting Artisthttps://www.artstation.com/geoffroycalis
Ultimate Lighting Course – In-Depth TutorialNội dung chất lượng tới 17 giờ về hướng dẫn đa cách thức tạo tác ánh sáng https://fasttracktutorials.gumroad.com/l/hdrfq?layout=profileCourse$50Lighting Directorhttps://www.artstation.com/daedalus51
Mastering Lighting in Digital Art: Online Workshop7 Tuần lễ ăn nằm với tạo tác ánh sánghttps://lynkomentor.com/courses-page/mlida/Course$150Senior Lighting Artisthttps://www.artstation.com/kemovfx
SkillTree Mentorship – Tom BentkowskiKèm riênghttps://www.skilltreeinc.com/mentor/tom-bentkowskiMentorship$700Senior Lighting Artisthttps://www.artstation.com/tombentkowski
The Mentor Coalition – Andrew PrinceKèm riênghttps://thementorcoalition.com/lighting-andrew-princeMentorship$800Lead Lighting Artisthttps://www.artstation.com/andrewprince
CGMA: The Art of Lighting for Games10 tuần ăn ngủ với tạo tác ánh sáng cho gamehttps://www.vfx.cgmasteracademy.com/courses/the-art-of-lighting-for-gamesCourse$998Senior Lighting Artisthttps://www.artstation.com/adrianograsso
Real-Time Character & Environment Lighting with Eric RoinGnomon workshop https://www.thegnomonworkshop.com/tutorials/real-time-character-environment-lightingCourse$57 pcmLighting Artisthttps://www.artstation.com/ericroin
Interior Lighting Workflows Using Lightmaps & LumenGnomon workshop https://www.thegnomonworkshop.com/tutorials/cinematic-lighting-in-unreal-engine-5Course$57 pcmSenior Lighting Artisthttps://www.artstation.com/tedm
Lighting Bot: Courses/MentorshipsKèm riênghttps://lightingbot.com/CourseMultipleLead Lighting Artisthttps://www.artstation.com/amitginni

Nguồn tài liệu từ: Lighting Artist | Games | Master Resource List

Post Author: Vu Pham

Leave a Reply