Playlist Mô Tả Role Vị Trí Công Việc Trong Nghành VFX & Animation

Để mô tả được chuẩn xác các role vị trí làm việc trong nghành vfx & animation một cách có học thuật, sư phạm và cả thực tế làm việc thì trường UTS  là đại học tại Úc đã kết hợp với studio lẫy lừng Animal Logic làm loạt video nói về các role này.

Video Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNUaMVwYjKk9FhAwyQKVc-TOT-XY7IHfB

Ví dụ một video về role FX trong pipeline VFX & Animation, phía trường cũng giải thích tại sao không phải là VFX mà là FX, là công tác tạo ra các hiệu ứng digital phenomena như kiểu thảm họa, thời tiết, cháy nổ, destruction, khói lữa, simulation tự nhiên như nước, cát, tuyết hoặc các kiểu vật liệu trong thế giới thật như tóc, vải ..

… còn VFX là các công tác làm việc với plate/footage video trong quá trình sản xuất live action của một feature film như kiểu các anh hùng Marvel. FX là một kỹ năng đòi hỏi các artist/technical art phải biết hầu hết mọi thứ qua khỏi mức cơ bản, và hiểu rõ làm việc nhiều với toán và các công tác technical nhằm tạo tác được hiệu ứng như ý.
Post Author: Vu Pham