adobe Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Adobe CC Tăng Giá Chỉ Riêng Người Dùng Cá Nhân

Sau một thời gian sử dụng tại các thị trường Bắc Mỹ, Canada và Mexico. Theo như Adobe cho biết thì đã 5 năm qua, tất cả khách hàng đều có chính sách giá không thay đổi bao gồm các vùng Bắc Mỹ, Canada, và Mexico. Cũng như Creative Cloud (CC) luôn tiếp tục hoàn […]