adobe Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Giới Thiệu Workflow Qui Trình Làm Phim Hoạt Hình Cartoon Và Animation Hoàn Chỉnh

Cartoon Cái qui trình làm phim hoạt hình, cụ thể là cartoon ở đây, sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý pipeline và workflow thực hiện các phim hoạt hình cụ thể là cartoon. Nói về cartoon thì không thể quên nói đến các đại cao thủ […]

Adobe CC Tăng Giá Chỉ Riêng Người Dùng Cá Nhân

Sau một thời gian sử dụng tại các thị trường Bắc Mỹ, Canada và Mexico. Theo như Adobe cho biết thì đã 5 năm qua, tất cả khách hàng đều có chính sách giá không thay đổi bao gồm các vùng Bắc Mỹ, Canada, và Mexico. Cũng như Creative Cloud (CC) luôn tiếp tục hoàn […]