Blender Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Bộ Tool Kit 2D/3D Signed Distance Field Node Group Cho Blender

Hơn 125 node group và hàm signed distance field sử dụng cho Blender 2.83 trở lên, tác giả để ở đây dưới dạng Add-On có thể truy cập vào menu sử dụng ngay cho panel Geometry Node Link source: https://github.com/williamchange/b3dsdf Link tải add-on file .zip về xong cài đặt vào Blender: https://github.com/williamchange/b3dsdf/releases Thể hiện chức […]

Giải Thích Mỗi Geometry Node Trong Blender Để Tạo Hình Procedural (Có Cả Field)

Vậy bạn đang kiếm cách để tìm hiểu về Geometry Node trong Blender, rồi các Field ? Đây là các video phù hợp để tham khảo nếu như bạn không muốn hoặc chưa hiểu phần tài liệu Geometry Node của Blender (mà lời khuyên là rất nên xem tài liệu về Geometry Node liên kết […]

Cách Convert Scene Từ Blender Cycles Sang RenderMan 24

Với việc công ty làm phim hoạt hình Walt Disney Pixar phát hành ra mắt RenderMan 24, nhiều người dùng Blender đã bắt đầu test các phạm vi sử dụng của render mới này nhiều hơn, trong đó có tutorial hướng dẫn thao tác convert scene từ Blender Cycles sang RenderMan 24.

BEER – NPR Render Cho Blender Dành Cho Render Stylize

Một dự án mã nguồn mở của Blender đã triển khai trong năm ngoái đó là BEER, một phần mềm render sẽ giúp Blender có khả năng thực hiện mạnh mẽ các hình ảnh stylize tức đối nghịch với loại hình photo realistic look kiểu Physical Based Rendering. Các kiểu hiệu ứng render này rất […]