geometry node Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Giải Thích Mỗi Geometry Node Trong Blender Để Tạo Hình Procedural (Có Cả Field)

Vậy bạn đang kiếm cách để tìm hiểu về Geometry Node trong Blender, rồi các Field ? Đây là các video phù hợp để tham khảo nếu như bạn không muốn hoặc chưa hiểu phần tài liệu Geometry Node của Blender (mà lời khuyên là rất nên xem tài liệu về Geometry Node liên kết […]