houdini volume Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Houdini Volume Và Vì Sao OpenVDB Nhanh Khi Simulation

Nhân tiện giải thích về OpenVDB trong Houdini vì sao nhanh hơn Volume native của hãng và cũng thực tế là OpenVDB trong Houdini cũng giúp simulation nhanh hơn cả volume hay OpenVDB của các phần mềm khác. Ngoài việc OpenVDB được SideFX triển khai một team rất cẩn thận làm việc thì việc xem […]