Intel Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Giải Thích Đơn Giản Ray Tracing Và Path Tracing Trong Khoa Học Đồ Họa Máy Tính

Về kỹ nghệ phát triển khoa học đồ họa máy tính và lịch sử phát triển của nó không phải là nội dung trong bài này, đây là một bài viết đơn giản chỉ để hiểu ray tracing là gì và khác gì so với với path tracing. Cái này chủ yếu tôi dùng để […]

Khuôn Mặt Ngôi Sao Bóng Rỗ Thành Meme Mới Hóa Trẻ Em Trong Quảng Cáo Của Intel

Đẩy mạnh thương hiệu theo công nghệ chiếu lại hình ảnh 360 độ Intel đã cho ra mắt một video clip quảng cáo mới đầy thú vị, ngôi sao bóng rỗ LeBron James giải nhà nghề NBA, trong một khoảnh khắc đã khóc như em bé, lúc này đoạn video clip quảng cáo sẽ được chiếu […]