thực tế ảo Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phân biệt giữa VR, AR và MR Trong Các Loại Thực Tế Ảo

Những thuật ngữ viết tắt vốn đã được sử dụng từ lâu trong các sản phẩm công nghệ, ứng dụng. Và VR(Công nghệ thực tế ảo) cũng không phải là ngoại lệ. Từ nguồn thông tin trên jargon do jour, chúng tôi sẽ tổng hợp lại, sau chỉ ra ý nghĩa thật sự của các […]

Facebook Đóng Cửa Xưởng (Studio) Làm Phim Cho Oculus VR

Với những gì đang diễn ra cho thị trường phát triển phần cứng thực tế ảo VR 360 có thể thấy mọi thứ đang rất sôi động, tương đương đó với mảng phần mềm, rất nhiều công ty và tập đoàn cùng đổ xô vào làm, trong đó phần phát triển nội dung cũng chiếm một […]