tvc Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

TVC Của Ericsson BTS

Phần quảng cáo công bố sức mạnh số của Ericsson thông qua một cảnh hâu trường TVC cho thấy công việc diễn xuất được liên tục, kết hợp với phông nền xanh tạo cảm giác chỉ có một shot được shoot. Những gì bạn thấy không phải sức mạnh của khoa học kỹ thuật trong […]

Posted in: UncategorizedVu Pham

TVC Quảng Cáo Xe Bán Tải Hạng Nặng Dodge Ram – 2018

Hãng xe bán tải nổi tiếng Dodge Ram thông qua hình ảnh các nhân vật Bắc Âu – Viking để thể hiện việc bên bỉ và mạnh mẻ của sản phẩm 2018, không ngừng lại việc đó với bản phối âm vô cùng chất của Queen – We Will Rock You càng làm sôi động […]

Posted in: UncategorizedVu Pham

Video Quảng Cáo Không Vấn Đề Gì Miễn Là Nó Ngắn

Facebook đã một nghiên cứu mới về sản xuất video ads (làm phim video quảng cáo sử dụng truyền thông qua internet) bao gồm quảng cáo trên TV hay các nền tảng khác và cách nhà quảng cáo tiếp cận với người xem bằng thông điệp qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Nghiên […]

Posted in: Uncategorizedadmin