Topowire Plugin Làm Dây Nhợ Của Merkvilson – C4D

Cũng không biết nói gì hơn, một plugin như thế này đã tiết kiệm rất nhiều thời gian để bỏ qua giai đoạn đầu tư về kỹ thuật. Không chỉ giúp làm các kiểu dây nhợ nhưng với những sự sáng tạo riêng, các loại chất dẽo, cao su cũng có thể dễ dàng được thực hiện

Quan trọng nữa là Gumroad đã mở cho Việt Nam thanh toán online qua store chính thức của họ, không cần đi đường vòng như trước giờ nữa. Liên kết mua
Post Author: Vu Pham