Tư Liệu Học Và Nghiên Cứu Side FX Houdini Cập Nhật 2022

Với rất nhiều sự cộng tác từ các admin của group Facebook Houdini Artist, SideFX đã công bố danh sách tập tư liệu học tập và nghiên cứu đã được cập nhật 2022. Trong danh sách này cũng đã bao gồm các tư liệu tutorial của những năm về trước, những tư liệu thực tập của Houdini 17 đều có thể thực tập được với Houdini 18, và Houdini 19. Một số kỹ nghệ chỉ có trên các phiên bản mới thì phải xem các video mới.

Link tới phần thông tin cập nhật danh sách là google drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FbYBV_OV2INv3LCk38fmcgZbuVrgxYaZK-1KifCpyc/edit

Post Author: Vu Pham