Tutorial Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Cách Convert Scene Từ Blender Cycles Sang RenderMan 24

Với việc công ty làm phim hoạt hình Walt Disney Pixar phát hành ra mắt RenderMan 24, nhiều người dùng Blender đã bắt đầu test các phạm vi sử dụng của render mới này nhiều hơn, trong đó có tutorial hướng dẫn thao tác convert scene từ Blender Cycles sang RenderMan 24.

Thủ Thuật Thổi Hồn Vào Bảng Vẽ Render 3D Kiến Trúc Bằng Photoshop

Từ hình ảnh render, nhà thiết kế diễn họa youtuber sẽ cho thấy tutorial sử dụng Photoshop để hậu kỳ hình ảnh 3D kiến trúc trở thành sống động hơn với các yếu tố có thể nói là thổi hồn vào kết quả, tạo nên nhưng sáng tạo nhằm gây ấn tượng ngay cho bảng […]