Tutorial Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn sử dụng CMotion Hub trong Cinema4D

« 81. Collision Deformer… « Trở về danh mục 83. Quang sai sắc độ… » Video này sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng tính năng CMotion trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 81. Collision Deformer… « Trở về danh mục 83. Quang sai sắc độ… »

Hướng dẫn sử dụng Collision Deformer trong Cinema4D R13

« 80. Bokeh trong Renderer… « Trở về danh mục 82. Cmotion Hub… » Video này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Collision Deformer phiên bản mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 80. Bokeh trong Renderer… « Trở về danh mục 82. Cmotion Hub… »

Hướng dẫn về Auto Rigger Re-weighting trong Cinema4D R13

« 78. Auto Rigger… « Trở về danh mục 80. Bokeh trong Renderer… » Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm thế nào để adjust weighting hay re-weighting viewport Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 78. Auto Rigger… « Trở về danh mục 80. Bokeh trong Renderer… »

Hướng dẫn sử dụng Target Camera trong Cinema4D

« 75. Split và Disconnect… « Trở về danh mục 77. Vibrate Tag … » Target camera giúp subject khi quay camera sẽ dễ dàng hơn khi di chuyển camera trong viewport Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 75. Split và Disconnect… « Trở về danh mục 77. Vibrate Tag … »

Thủ thuật Quick Selection With Loop and Fill Trong Cinema4D

« 73. Display Tag… « Trở về danh mục 75. Split và Disconnect… » Video này hướng dẫn tiết kiệm thời gian khi model polygon Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 73. Display Tag… « Trở về danh mục 75. Split và Disconnect… »