Tutorial Archives | Page 2 of 18 | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn về New Navigation trong Cinema4D

« 86. Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 88. Progressive Render… » Cinema4D R13 mang đến tính năng mới cho phép bạn dễ dàng navigate object hơn Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 86. Subsurface Scattering… « Trở về danh mục 88. Progressive Render… »

Hướng dẫn về New Subsurface Scattering trong Cinema4D R13

« 85. Camre ISO… « Trở về danh mục 87. Lệnh Chỉ hướng… » Cinema4D R13 mang đến tính năng Subsurface Scattering mới giúp tạo ra material thực tế hơn. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 85. Camre ISO… « Trở về danh mục 87. Lệnh Chỉ hướng… »

Thay đổi ISO trên Camera trong Cinema4D

« 84. Dựng bước đi nhân vật… « Trở về danh mục 86. Subsurface Scattering… » Khi ánh sáng trong scene đã được cân bằng nhưng vẫn còn quá sáng hay quá tối, bạn có thể thay đổi ISO để khắc phục Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 84. Dựng bước đi […]

Hướng dẫn về Chromatic Aberration trong Cinema4D

« 82. Cmotion Hub… « Trở về danh mục 84. Dựng bước đi… » Chromatic Aberration là thứ mà nhiều photographer thường tránh hoặc chỉnh sửa Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 82. Cmotion Hub… « Trở về danh mục 84. Dựng bước đi… »

Hướng dẫn sử dụng CMotion Hub trong Cinema4D

« 81. Collision Deformer… « Trở về danh mục 83. Quang sai sắc độ… » Video này sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng tính năng CMotion trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 81. Collision Deformer… « Trở về danh mục 83. Quang sai sắc độ… »

Hướng dẫn sử dụng Collision Deformer trong Cinema4D R13

« 80. Bokeh trong Renderer… « Trở về danh mục 82. Cmotion Hub… » Video này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Collision Deformer phiên bản mới trong Cinema4D Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 80. Bokeh trong Renderer… « Trở về danh mục 82. Cmotion Hub… »

Hướng dẫn về Auto Rigger Re-weighting trong Cinema4D R13

« 78. Auto Rigger… « Trở về danh mục 80. Bokeh trong Renderer… » Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm thế nào để adjust weighting hay re-weighting viewport Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 78. Auto Rigger… « Trở về danh mục 80. Bokeh trong Renderer… »