Unity 3D với VFX Graph Tạo Hiệu Ứng Phép Thuật

Hướng dẫn làm vfx cho game với Unity 3D, siêu xịn tutorial với nội dung phong phú 2 tiếng, mới có phần 1 Có cả link tải về tài nguyên ngay trong đường dẫn của video 

Post Author: Vu Pham