Bookmark timeline trong CINEMA 4D

Với quá trình làm Animation với nhiều thao tác và chế độ khác nhau, ta cần bookmark để tiết kiệm thời gian thực hiện các thao tác.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo