Cinema 4D

Cinema 4D là một phần mềm được ứng dụng phổ biến trong matte painters khi sản xuất phim, chủ yếu do các chức năng trong công cụ BodyPaint 3D. Trong tất cả các ứng dụng về đồ họa hoạt cảnh ,nó rất chuyên dụng và phổ biến, C4D như một nghệ sĩ thân thiện, khả năng tùy chỉnh giao diện làm việc rất cao và phù hợp với nhiều đối tượng.

Lamphimquangcao.tv xin giới thiệu với các bạn những Tips nhanh cho các thao tác trên Cinema 4D. Chúng tôi tin rằng những video ngắn không quá 2 phút sau đây sẽ là những bài học thú vị và bổ ích cho các bạn.

 

» 1. Hướng dẫn sử dụng Convert Selections trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 2. Định vị vật thể trong Cinema 4D Đã cập nhật
» 3. Tạo Hierarchies trong Cinema 4D Đã cập nhật
» 4. Điều hướng trong Cinema 4D Đã cập nhật
» 5. Sử dụng traffic light trong Cinema 4D Đã cập nhật
» 6. Tính năng Selection Object trong Cinema4D Đã cập nhật
» 7. Chuyển đổi Viewport trong Cinema4D Đã cập nhật
» 8. Hướng dẫn sử dụng Parental Control trong Cinema4D Đã cập nhật
» 9. Điều hướng Object trong Cinema4D Đã cập nhật
» 10. Công cụ Snapping Tool trong Cinema4D Đã cập nhật
» 11. Phím Selection “8”, “9” và “0” trong Cinema4D Đã cập nhật
» 12. Thiết lập New render trong Cinema4D Đã cập nhật
» 13. Xem trước New Material trong Cinema4D Đã cập nhật
» 14. Chỉnh sửa Isoline trong Cinema4D Đã cập nhật
» 15. Tìm Material thay thế trong Cinema4D Đã cập nhật
» 16. Hướng dẫn thiết lập Christmas Tree trong Cinema4D Đã cập nhật
» 17. Mở khóa Icon trong Cinema4D Đã cập nhật
» 18. Lưu Project trong Cinema4D Đã cập nhật
» 19. Hướng dẫn về Collapse Manager trong Cinema4D Đã cập nhật
» 20. Làm dấu Timeline trong Cinama4D Đã cập nhật
» 21. Sao chép Channel trong Cinema4D Đã cập nhật
» 22. Thủ thuật thú vị với Easter Egg trong Cinema4D Đã cập nhật
» 23. Sử dụng công cụ Help trong Cinema4D Đã cập nhật
» 24. Đôi nét về dòng lệnh Fill Selection trong Cinema4D Đã cập nhật
» 25. Reposition joints trong Cinema4D Đã cập nhật
» 26. Nhóm Object lại với nhau trong Cinema4D Đã cập nhật
» 27. Hướng dẫn chèn âm thanh trong Cinema4D Đã cập nhật
» 28. Mẹo nhanh với Sliders trong Cinema4D Đã cập nhật
» 29. Hướng dẫn về hiệu ứng Pivot trong Cinema4D Đã cập nhật
» 30. Hướng dẫn về Deformed Editing trong Cinema4D Đã cập nhật
» 31. Thiết lập Shader trong Cinema4D Đã cập nhật
» 32. Hướng dẫn Rename nhanh chóng trong Cinema4D Đã cập nhật
» 33. Hướng dẫn chèn Material vào Polygon chọn sẵn trong Cinema4D Đã cập nhật
» 34. Tùy biến giao diện Cinema4D Đã cập nhật
» 35. Hướng dẫn sử dụng lệnh “Connect và Delete” trong Cinema4D Đã cập nhật
» 36. Thủ thuật chèn Character Joints trong Cinema4D Đã cập nhật
» 37. Hướng dẫn thay thế Material trong Ciname4D Đã cập nhật
» 38. Thủ thuật chèn keyframe trong Cinema4D Đã cập nhật
» 39. Hướng dẫn sử dụng Compositing trong Cinema4D Đã cập nhật
» 40. Chèn Fillet vào những Shape ban đầu trong Cinema4D Đã cập nhật
» 41. Hướng dẫn chèn Morph Target trong Ciname4D Đã cập nhật
» 42. Hướng dẫn thay đổi Bucket Sequence trong Cinema4D Đã cập nhật
» 43. Hướng dẫn về Render Region trong Cinema4D Đã cập nhật
» 44. Hướng dẫn Render phim như Image Sequence trong Cinema4D Đã cập nhật
» 45. Hướng dẫn Render hình ảnh độ phân giải cao trong Cinema4D Đã cập nhật
» 46. Hướng dẫn về Multi-Draw Splines trong Cinema4D Đã cập nhật
» 47. Thủ thuật thiết đặt hiệu ứng cho tóc trong Cinema4D Đã cập nhật
» 48. Sử dụng thẻ Collision trong công cụ Brush hair trong Cinema4D Đã cập nhật
» 49. Hướng dẫn sử dụng thẻ Texture trong Cinema4D Đã cập nhật
» 50. Thủ thuật thay đổi kích cỡ Texture trong Cinema4D Đã cập nhật
» 51. Hướng dẫn cơ bản với MoDynamics trong Cinema4D Đã cập nhật
» 52. Render Splines trong Cinema4D Đã cập nhật
» 53. Hướng dẫn sử dụng công cụ MoSpline trong Cinema4D Đã cập nhật
» 54. Đôi nét về Object Visibility trong Cinema4D Đã cập nhật
» 55. Các thủ thuật Ctrl + Click trong Cinema4D Đã cập nhật
» 56. Thay đổi Cinema Pivot trong Cinema4D Đã cập nhật
» 57. Chèn Parent/Child Shortcuts trong Cinema4D Đã cập nhật
» 58. Tùy chỉnh New Scenes trong Cinema4D Đã cập nhật
» 59. Sử dụng thanh Space để chuyển đổi Tools trong Cinema4D Đã cập nhật
» 60. Hướng dẫn đặt Object vào cùng vị trí trong Cinema4D Đã cập nhật
» 61. Thủ thuật Script nhanh và đơn giản trong Cinema4D Đã cập nhật
» 62. Hướng dẫn sử dụng Content Browser trong Cinema4D Đã cập nhật
» 63. Tùy chỉnh Metal trông như thật trong Cinema4D Đã cập nhật
» 64. Hướng dẫn di chuyển, xoay Parent Object mà
không cần di chuyển Children Object trong Cinema4D
Đã cập nhật
» 65. Hướng dẫn chuyển đổi chế độ Object’s Shadow trong Cinema4D Đã cập nhật
» 66. Khắc phục các vấn đề Render với Aligh Normal trong Cinema4D Đã cập nhật
» 67. Hướng dẫn vẽ Vertex Map trong Cinema4D Đã cập nhật
» 68. Hướng dẫn sử dụng Jiggle Deformer trong Cinema4D Đã cập nhật
» 69. Sử dụng Background trong Cinema4D Editor Đã cập nhật
» 70. Thiết lập Cloth đơn giảm trong Cinema4D Studio R12 Đã cập nhật
» 71. Thiết lập Hair đơn giản trong Cinema4D Studio R12 Đã cập nhật
» 72. Tùy chỉnh Point Value trong Cinema4D Đã cập nhật
» 73. Công dụng của Display Tag trong Cinema4D Đã cập nhật
» 74. Lựa chọn nhanh với Loop và Fill trong Cinema4D Đã cập nhật
» 75. Lệnh Split và Disconnect trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 76. Sử dụng Target Camera trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 77. Sử dụng Vibrate Tag trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 78. Sử dụng Auto Rigger mới trong CINEMA 4D Studio R13 Đã cập nhật
» 79. Auto Rigger Re-weighting trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 80. Bokeh trong Renderer vật lý Đã cập nhật
» 81. Hướng dẫn sử dụng Collision Deformer trong Cinema4D R13 Đã cập nhật
» 82. Sử dụng Cmotion Hub trong CINEMA 4D Studio R13 Đã cập nhật
» 83. Quang sai sắc độ trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 84. Dựng bước đi của nhân vật trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 85. Thay đổi Camre ISO trong CINEMA 4D Studio R13 Đã cập nhật
» 86. Lệnh Subsurface Scattering trong CINEMA 4D Studio R13 Đã cập nhật
» 87. Lệnh Chỉ hướng mới trong CINEMA 4D Studio R13 Đã cập nhật
» 88. Chế độ Progressive Render trong CINEMA 4D Studio R13 Đã cập nhật
» 89. Thực hiện Copy-Paste texture trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 90. Hướng dẫn về Realistic Depth of Field trong Cinema4D R13 Đã cập nhật
» 91. Hướng dẫn điều chỉnh Muscle trong Cinema4D R13 Đã cập nhật
» 92. Tăng tốc lệnh Subsurface Scattering trong CINEMA 4D Studio R13 Đã cập nhật
» 93. Motion Blur tả thực trong Renderer Vật lý của CINEMA 4D Đã cập nhật
» 94. Tắt bề mặt lưới trên vật thể được chọn trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 95. Dynamics- giải quyết mặt cắt và độ rung trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 96. Tối ưu cho Dynamics trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 97. Fresnel vật lý trong CINEMA 4D Đã cập nhật
» 98. Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 1 Đã cập nhật
» 99. Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 2 Đã cập nhật
» 100. Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 3 Đã cập nhật
» 101. Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 4 Đã cập nhật
» 102. Hướng dẫn thay đổi Scupting Brush Size trong Cinema4D Đã cập nhật
» 103. Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 6 Đã cập nhật
» 104. Hướng dẫn về Sculpting trong Cinema4D Phần 7 Đã cập nhật
» 105. Quản lý cùng lúc hai Attribute Manager trong Cinema4D Đã cập nhật
» 106. Hướng dẫn setup Viewport reflection thực tế nhất trong Cinema4D Đã cập nhật
» 107. Hướng dẫn Assign Materials vào Polygon Selections of Nested Fracturing trong Cinema4D Đã cập nhật
» 108. Hướng dẫn animate pattern với Fracturing trong Cinema4D Đã cập nhật
» 109. Hướng dẫn tạo materials từ color swatches trong Cinema4D Đã cập nhật
» 110. Hướng dẫn thêm multiple base texture vào Variation Shader cùng lúc Đã cập nhật
» 111. Hướng dẫn tạo hiệu ứng bong bóng xà phòng trong Cinema4D R18 Đã cập nhật
» 112. Những ví dụ về Thin Film Shader trong Cinema4D Đã cập nhật
» 113. Hướng dẫn Art Direct Voronoi Fracturing trong Cinema4D Đã cập nhật
» 114. Thủ thuật Feed Variation Shader với Color Swatches Đã cập nhật
» 115. Thủ thuật Restrict Fracturing trong MoGraph Setups trong Cinema4D Đã cập nhật
» 116. Thủ thuật tạo worn edges mask bằng cách sử dụng inverse AO trong Cinema4D Đã cập nhật
» 117. Maxon là ai?

 

Post Author: Tu Vo