CG 101: 28 Bài học vỡ lòng về Thiết Kế Đồ Họa 3D cho người mới bắt đầu

Lamphimquangcao.tv xin giới thiệu với các bạn 28 bài học vỡ lòng 101 cực kì thú vị  về thiết kế đồ họa 3D cho người mới bắt đầu. Từ những điều cơ bản và tìm hiểu các mẹo, kỹ thuật và quy trình công việc quan trọng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về 3D, Màu sắc, Thiết kế đồ họa và nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, việc tìm hiểu các thuật ngữ và quy trình không phải thuần kỹ thuật thao tác phần mềm nhưng thực sự có thể giúp bạn bắt đầu trãi nghiệm trở thành một nghệ sĩ “3D artist” giỏi hơn trong lĩnh vực thiết kế đồ họa 3D.

» 1/ CG 101: Normal map là gì?
» 2/ CG 101: Dựng hình NURBS là gì?
» 3/ CG 101: Topology là gì và tại sao nó lại quan trọng?
» 4/ CG 101: Animatic là gì?
» 5/ CG 101: Định nghĩa về rigging
» 6/ CG 101: 3D Production Pipeline trong studio trông như thế nào?
» 7/ CG 101: Bump map là gì?
» 8/ CG 101: Rendering là gì?
» 9/ CG 101: Normal (pháp tuyến) là gì ?
» 10/ CG 101: Kỹ thuật in màu mảng (spot color printing) là gì?
» 11/ CG 101: Set Dressing – Thiết Kế Giàn Dựng Bối Cảnh
» 12/ CG 101: Chroma key – Phông xanh
» 13/ CG 101: Edge flow trên models
» 14/ CG 101: Khử răng cưa (anti- aliasing)
» 15/ CG 101: Displacement map là gì?
» 16/ CG 101: Polygon – lưới đa giác
» 17/ CG 101: Nguyên lý chuyển động- Arc
» 18/ CG 101: Zdepth là gì và cách sử dụng Zdepth trong compositing
» 19/ CG 101: Dynamics là gì?
» 20/ CG 101: Storyboard và công dụng của nó
» 21/ CG 101: Công nghệ nắm bắt chuyển động (Motion capture)
» 22/ CG 101: Compositing (hậu kì) là gì?
» 23/ CG 101: ID Pass
» 24/ CG 101: Expression là gì?
» CG 101: 25/ Bề mặt Subdivision
» 26/ CG 101: HDRI
» 27/ CG 101: Constraint là gì?
» 28/ CG 101: Graph editor (Quản lý biểu đồ chuyển động) và vai trò trong chuyển động đồ họa.

 

Post Author: Tu Vo