7 Kênh Youtube Photoshop Cho Kiến Trúc Sư

Không nhiều thời gian để làm việc và master hết mọi chương trình render hay 3D ? không sao, Photoshop luôn là kỹ năng cơ bản và cần cho mọi kiến trúc sư, dưới đây là danh sách các kênh Youtube tuyệt vời để tham khảo cảm hứng và học hỏi cách thực hiện diễn họa kiến trúc qua Photoshop.

Các hoạt động hậu kỳ nhờ có Photoshop từ 3D render cũng đã làm cho sản phẩm thiết kế thêm lộng lẫy trong ánh mắt của nhà đầu tư và khách hàng.

Phần hậu kỳ bằng Photoshop và After Effect do công ty làm phim quảng cáo & 3D kiến trúc Rainstorm Film thực hiện

Danh sách các kênh Youtube đáng để tham khảo cho kiến trúc sư

 
1.Alex Hogrefe
https://www.youtube.com/user/hogrefal

2. Eugene Smith
https://www.youtube.com/channel/UCEXE9AlESnMun-Am5PZgJHA

3. ARQUI9 Visualisation
https://www.youtube.com/channel/UCBzPV2uSji-Z5-x_svnZV1w/videos

4. Show It Better
https://www.youtube.com/channel/UC_eRv_Rzr671BaKFtpYSi4A/videos

5. Photoshop. Architect
https://www.youtube.com/channel/UCZnijp-scXfq-WhDAt0aHkg

7. Architecture Inspirations
https://www.youtube.com/channel/UCsZj_aFDrwLNPZELik04dKg

BONUS

8. ThuThuat3D.com cũng là trang nên ghé đến nếu anh chị em kiến trúc sư tìm hiểu thêm về các trick nhanh cho 3D

 

 

Post Author: Vu Pham