Bên Trong Nhà Máy Sản Xuất Ống Kính Của FUJIFILM

Biên tập viên Johnnie Behiri sẽ đưa chúng ta tham quan bên trong nhà máy FUJIFILM/FUJINON tại Sendai, miền Bắc Nhật Bản, nơi sản xuất các ống kính FUJINON MK, camera X-T2 và GFX 50S. 

 

Post Author: Luân Nguyễn