Công Nghệ Khoa Học Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phát Triển Post Process Chi Tiết Lên Bề Mặt Surface Liquid Simulation Low Res

năm #Siggraph2020 có cái paper này rất độc, là dùng toán nhân tử Lagrangian tìm cực tiểu và cực đại của giá trị ép (pressure) trên mỗi vị trí của chất lỏng cục bồ nhắm đánh giá và deform mặt nước, ứng dụng vào build bề mặt cho fluid simulation Sắp hết cái thời dùng […]

Material Point Method Trong Các Phầm Mềm Simulation VFX Kỹ Xảo Và Animation

Tui đang ngồi làm destruction thì có một phương pháp dùng dây nhợ, cloth để tạo ra destruction, chỗ này kiến thức tui mỏng lét nên lũng, khó vượt qua thử thách, thế là tui bỏ thời gian bắt đầu ngồi coi cloth simulation, wire simulation từ Houdini FX Vellum thì biết rằng hiện có […]

Ứng Dụng AI, Machine Learning / Deep Learning Trong Sản Xuất Hậu Kỳ Kỹ Xảo Phim Điện Ảnh, Giải Trí

Gần đây nhất chúng ta được biết một loại kỹ xảo mới do các hãng Scaneline VFX và Digital Domain cùng thực hiện trong quá trình làm phim Free Guy, các major studios này họ đã đẩy một level hoàn toàn mới về digital double, character effects, có thể nói là “raise the bar”. Tài […]

NVIDIA Dùng Deep Fakes, Omniverse Để Render Chủ Tịch

Đây là video dùng Deep Fake để apply cho ông CEO, behind the scene của NVIDIA Watch Nvidia’s Deep Fake of CEO Jensen Huang at GTC (Behind the Scenes). Sử dụng các phần mềm hỗ trợ như Maya, Substance Painter, 3DS Max, Houdini, và Davinci Resolve. Toàn bộ phần back render thực hiện bởi Ominiverse […]

Bảo Tàng Triễn Lãm Sức Mạnh Khoa Học Ở Miami

Bảo tàng trình bày sức mạnh khoa học tại Miami. Với sức mạnh số hóa và trình diễn tương tác thể hiện lại nội dung khoa học ứng dụng trong mọi lĩnh vực kỹ nghệ và đời sống. Nơi đây sẽ được bảo tồn vĩnh viễn, triễn lãm những thông tin khoa học hàng đầu […]

Toán Ứng Dụng Trong Mọi Lĩnh Vực Từ Danh Sách Momath – National Museum of Mathematics

Trong một buổi thuyết trình về toán ứng dụng, Tony Derose đang trình bày về toán ứng dụng trong phim ảnh đặc biệt là ông đã làm việc này rất thuần thục tại công ty làm phim hoạt hình Pixar trong rất nhiều năm. Khi một nhà toán học nói về cách giải quyết vấn […]

Real-time Path Tracing Trên Nvidia Omniverse – Dữ Liệu Cung Cấp Miễn Phí Tải Về

Cuối cùng cũng đã tới lúc rồi, render phim cinematic real-time được rồi. Real-time Path Tracing (giải thích đơn giản path tracing và ray tracing real-time khác nhau thế nào ?) do Nvidia phát triển đang trưởng thành rất nhiều, là sắp tới render kiểu cinematic, render vfx cho phim là bấm vô chạy tua […]

Giải Thích Đơn Giản Ray Tracing Và Path Tracing Trong Khoa Học Đồ Họa Máy Tính

Về kỹ nghệ phát triển khoa học đồ họa máy tính và lịch sử phát triển của nó không phải là nội dung trong bài này, đây là một bài viết đơn giản chỉ để hiểu ray tracing là gì và khác gì so với với path tracing. Cái này chủ yếu tôi dùng để […]

Siggraph 2021 – Tiếp Tục Online – Đem Lại Lớp Học AI Và Ray Tracing Miễn Phí

#Siggraph2021 đã diễn ra giai đoạn Frontier. Một phần tình hình dịch covid trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp nên năm nay là năm thứ 2 vẫn chỉ tổ chức online. Do vậy các bước trước ngày chính thức cũng nhiều thú vị và nhiều dữ liệu sôi động hơn. (Siggraph vừa là […]

Toàn Bộ Khóa Học Về Ray Tracing Của Siggraph 2021 | Khoa Học Đồ Họa Máy Tính

Nói vềkhoa học đồ họa máy tính để làm phim, làm cinematic, vfx nhìn hình ảnh vô cùng ấn tượng, như thật, đó là kết quả của path tracing, có unbias và bias render (unbiase là brute force ánh sáng, render lâu, vật liệu đẹp như vật lý thực tế và bias là cho khả […]