Bộ Preset Handheld Camera Dựng “Deadpool” Bằng After Effects và Premiere Pro

Sau đây là bộ “Handheld Camera” presets cho bộ phim Deadpool do tác giả Jarle Leirpoll tổng hợp. Đây đều là real camera shake presets được thực hiện từ các shot quay thực. Tất cả đều đã được tăng tốc GPU và hoạt động tốt trong real-time trên Premiere Pro.

Vashi Nedomansky là cố vấn cho đội ngũ editor của Julian Clarke dựng phim “Deadpool” bằng phần mềm Premiere Pro. Họ đã sử dụng After Effects để mô phỏng lại handheld camera shake, nhưng đã giảm tốc độ đôi chút để tối ưu tốc độ render. Các preset này sẽ dài hơn và nhiều shake hơn vì được quay qua nhiều ống kính khác nhau.

Để preset hoạt động trong real-time, tác giá đã loại bỏ Motion Blur. Nếu bạn muốn có Motion Blur, hãy bấm chuột phải và chọn Replace với After Effects Composition. Trong After Effect, kích hoạt Motion Blur switches cho Layer và Composition. Trở lại Premiere, bạn sẽ có Motion Blur trên camera shake.

Bạn có thể sử dụng bộ preset từ các editor của bộ phim “Deadpool” để giả lập hiệu ứng handheld camera. Chỉ cần tải preset, giải nén file zip và import nó vào Premiere. Lưu ý bộ preset này chỉ tương thích với phiên bản Premiere Pro CC2015.2 trở lên.

Greg Golya, giám đốc thiết kế tại Fox Sports ở Cleveland, Ohio, đã chuyển đổi bộ preset Premiere Pro sang After Effects project. Project này ở dạng thô. Bạn có thể thay nó bằng footage của mình và dễ dàng lưu Effect Preset.

Giải nén file và copy thư mục “Deadpool Handheld Camera” và hai thư mục chứa file .ffx đến Documents\Adobe\After Effects CC 2017\User Presets.

Hãy tạo thư mục User Presets nếu chưa có. Lần tới khi mở After Effects, bạn sẽ có tất cả Deadpool Presets trong Effect & Presets panel. Lưu ý rằng bộ preset này chỉ phù hợp cho footage có kích thước 1920×1080. Nếu dùng kích thước khác, hãy điều chỉnh lại Anchor Point hoặc chèn Transform effect ở chính giữa footage sau khi chèn preset vào layer.

Bộ preset này hoạt động tốt với After Effects phiên bản CC2015.3 và mới hơn.

Link tải Preset cho Premiere Pro: Download

Link tải Preset cho After Effects: Download

 

Theo JARLE LEIRPOLL/ premierepro.net

Post Author: Tu Vo