Danh Sách Các Phòng Post | VFX Studio Ở Trung Quốc

Mùa cô Vy (covid19), các studio phương Tây đang liên tục sa thải người, hủy các phòng ban đông nhân sự VFX ở các mảng truyền hình, các mảng phim vẫn cần người, tuy nhiên mọi cái đều rất mong manh và đánh vật với cuộc sống thực tế.
Ở đây có danh sách các studio về animation/vfx tại Trung Quốc, chắc sắp tới thấy có số lượng người nước ngoài phương Tây qua Trung Quốc làm việc sẽ đông hơn.

BaseFXBeijinghttp://www.base-fx.com/jobs/
GameloftBeijinghttp://www.gameloft.com/corporate/jobs/view-all-opportunities/
Huhu StudiosBeijinghttp://www.huhustudios.com/
KabamBeijinghttp://corporate.kabam.com/careers/
Light Chaser Animation StudiosBeijinghttp://www.zhuiguang.com/
LUXA StudioBeijinghttp://www.luxastudio.com/index.php/en/join-us/
MackevisionBeijinghttp://www.mackevision.com/career/
Nova Film TechnologyBeijinghttp://www.novafilm.com.cn/index.php/Recruitment
PixomondoBeijinghttp://www.pixomondo.com/jobs/
RE’AL SandboxBeijinghttp://www.realsandbox.com/hiring.html
Recreate GamesBeijinghttp://recreate.games/#careers
UnityBeijinghttps://careers.unity.com/find-position
VHQ MediaBeijinghttp://www.vhqmedia.com/Career.aspx
Dr. PandaChengduhttp://drpanda.com/jobs/
UbisoftChengduhttps://www.ubisoft.com/en-US/careers/search.aspx
VirtuosChengduhttp://www.virtuosgames.com/en/career/list-open-positions
CarbonHong Konghttp://www.carbon.tv/
Playstudios AsiaHong Konghttp://www.playstudios.asia/current-postings/
Riot GamesHong Konghttp://www.riotgames.com/careers
RollickinHong Konghttp://www.rollickin.com/
TreacleHong Konghttp://treacle.com.hk/
Original ForceNanjinghttp://www.of3d.com/en/list.php?tid=24
BlizzardShanghaihttps://careers.blizzard.com/en-us/openings
CtrlPurpleShanghaihttps://ctrlpurple.com/jobs/
EA Mobile- PogoShanghaihttps://www.ea.com/careers/careers-overview
EA StudiosShanghaihttps://www.ea.com/careers/careers-overview
Epic GamesShanghaihttps://epicgames.avature.net/careers/SearchJobs
Fin Design + EffectsShanghaihttp://recruit.findesign.com.au/
JL DesignShanghaihttp://jldesign.tv/join-us/
MPC AdvertisingShanghaihttps://careers.smartrecruiters.com/MPC/mpc-advertising
Pearl Studio (formerly Oriental Dreamworks)Shanghaihttp://www.pearlstudio.com/
PixomondoShanghaihttp://www.pixomondo.com/jobs/
Red HotShanghaihttp://redhotgameart.com/jobs/
SupercellShanghaihttp://supercell.com/en/careers/
UbisoftShanghaihttps://www.ubisoft.com/en-US/careers/search.aspx
WargamingShanghaihttp://wargaming.com/en/careers/
Ants Animation StudioShenzhenhttp://www.antsanimation.com/
HarmanShenzhenhttp://www.harman.com/careers
MAS ImageworksShenzhenhttp://masimageworks.com/joinus.html
TencentShenzhenhttp://hr.tencent.com/
Ori AnimationSuzhouhttp://www.ori-animation.com/en/
s 51 VfxBeijinghttp://www.s51vfx.com/

Post Author: Vu Pham