Hình Ảnh Test Cine Camera Alexa Mini, Red Weapon, Red Dragon

Tác giả quyết định thử những cine camera khủng nhât về tiêu chuẩn hình ảnh cũng như chất lượng xử lý số, có thể gọi đây là các con quái vật trong lĩnh vực làm phim và quảng cáo

Ở đây anh ta so sánh Red Weapon (6K 5:1), Red Dragon (6K 5:1) và Alexa Mini ( ở độ phân giải 3.2K với đinh dạng Prores 4444XQ), tất cả cùng sử dụng ống kính Zeiss Super Speed 35mm

Format để thử là 4k. Thông số ISO 800 tiêu chuẩn, 180 độ, Kelvin 5600K
Post Author: Vu Pham