Màu Sắc Đầy Thắc Mắc Của Phong Cách Nhà Làm Phim Wes Anderson

Với tất cả nhà làm phim, làm phim quảng cáo thì phong cách màu sắc trong phim của Wes Adnderson luôn thú vị, cầu kỳ nhưng cũng đầy thơ. Biết phim Ấn Độ nhiều màu nhưng sau vẫn với graphics tạo hình, phim của Wes Anderson có thể nói là trông chả có gì sến như kiểu phim Ấn Độ.

Post Author: Vu Pham