Robot Space Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Sứ Mệnh Khám Phá Sao Hỏa Của Robot Thám Hiểm Tự Hành The Curiosity

Các robot khoa học tự hành (rover) sẽ giúp khám phá hệ mặt trời của chúng ta dễ dàng hơn và xa hơn. Curiosity rover có thể sử dụng trí thông minh nhân tạo đêt ạo ra các điểm laser. NASA/JPL-Caltech/MSSS Phải mất 24 phút đển truyền một tín hiệu từ Trái Đất đến Sao […]