thế chiến thứ nhất Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Câu chuyện về sản xuất Game Battlefield1

Tạo ra một trò chơi dựa trên chủ đề tế nhị như Thế chiến thứ nhất được xem là rất khó. Giám đốc sáng tạo, ông Stefan Strandberg giải thích rằng: “Khi họ được hỏi về cách giải quyết vấn đề này,…điều quan trọng nhất là bạn không được xem thường đề tài này và […]