Thiết Bị Biến Chiếc Xe Lăn Bình Thường Thành Xe Lăn Công Nghệ

Thiết bị có tên gọi Smart Drive MX-2 của hãng MAX Mobility biến chiếc xe lăn bình thường trở thành chiếc xe lăn công nghệ giúp người sử dụng điều khiển linh hoạt và tự do hơn. 

Smart Drive MX-2 gồm một motor 250 Watt được điều khiển bằng Bluetooth thông qua một vòng tay. Nó có thể vận hành được khoảng 12 dặm và đạt vận tốc 4mph. Thiết bị giúp người dùng tự do hơn và thoải mái hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Post Author: Luân Nguyễn