Ứng Dụng Share Hình Ảnh 3D Lên Facebook Miễn Phí – Bởi Người Việt

Một giao diện web đơn giản Easy 3D Post , đầy thú vị cho phép tạo ra các hình ảnh 3D có thể tương tác được, sau đó post lên Facebook hiển thị với dạng 3D do mạng xã hội này hỗ trợ.

Liên kết tới ứng dụng web  Tác giả là anh Nguyễn Minh Trí, ngoài những hình ảnh thú vị, anh cũng có chia sẻ các hình ảnh thư viện qui nạp không gian cổ truyền Việt Nam như liên kết sau

via GIPHY

Post Author: Vu Pham