V-Ray Show Reel Diễn Họa Kiến Trúc 2019

Năm nay với nhiều sản phẩm dùng V-Ray Next, hãng Chaosgroup đã mời nhiều contributor cùng đóng góp sản phẩm animation đã thực hiện và tập hợp thành video reel quảng cáo sản phẩm rendering của hãng. Nhịp điệu show reel năm nay khá từ tốn, không hoành tráng như các năm trước. Diễn họa kiến trúc ở đây không phải là hình ảnh rendering mà là các đoạn phim được làm phim 3D kiến trúc để thể hiện thiết kế của công trình kiến trúc do designer hay nhà phát triển thực hiện.
Post Author: Vu Pham