“Vạn Lý Trường Thành” Đang Trong Quá Trình Xây Dựng Tại Châu Phi

Các quốc gia tại Châu Phi đang lên kế hoạch xây dựng “Vạn Lý Trường Thành” từ hàng triệu cây xanh. Mục tiêu của hành động này là tạo ra việc làm cho người dân cũng như ngăn chặn hiện tượng sa mạc hóa tại đây. Bức tường này sẽ trải dài khắp Châu Phi từ bờ tây Senegal đến bờ đông Eritrea và Somalia. Bức tường sẽ rộng khoảng 15 km và được ví như là bức tường sống lớn nhất trên thế giới. Việc trồng cây đã được thực hiện năm 2007 và hiện tại công việc này đang tiến triển rất tốt từ phía Senegal khi chính phủ cho trồng đến 11 triệu cây keo phát triển trong môi trường khô hạn và dự kiến mỗi năm sẽ tăng thêm 2 triệu cây. Dự án này tiêu tốn Senegal đến 2 tỷ USD nhưng mang lại rất nhiều lợi ích qua việc phát triển vụ mùa từ các vùng đất khô hạn trước đây.

Nguồn linkedin.com

Post Author: Tu Vo