1972 Năm Của Đồ Họa Số Được Nghiên Cứu Hàng Loạt

Rất nhiều những thành tựu ngày nay đạt được với đồ họa (Computer Graphics – CG) là thành tựu của rất nhiều nghiên cứu và khám phá không ngừng nghĩ kể từ khi máy vi tính ra đời, dữ liệu được số hóa, phần cứng nâng cấp, các thiết bị truyền tải và hệ thống bán dẫn giúp cho công nghệ ngày càng nâng cao. Kết quả đạt được là những mảng đồ họa bắt mắt, ấn tượng dễ dàng nhìn thấy qua phim ảnh, giải trí chưa nói đến các thành tựu mô phỏng giả lập đạt được như trong các công việc kiến trúc, xây dựng với việc làm phim 3D kiến trúc, mô phỏng về vật liệu hay trong y khoa với việc mô phỏng thể hiện các loại mầm bệnh và sự phát triển, rồi huấn luyện trong quân đội.

Vậy ở những năm 1972, Pixar trước khi có những phim điện ảnh đã làm gì, đây là đoạn video trình diễn đồ họa đạt được tại thời điểm đó

Hay những cố gắng đạt được với biểu diễn khuôn mặt animation (facial expression) cho các nhân vật tạo từ CG, rất sơ khai khi ở những thập niên hiện nay nhìn lại, ở thời điểm trước đó thì cả thành tựu lớn. Các hình ảnh này được thực hiện tại đại học Utah

Post Author: Vu Pham