AMD Trình Diễn Big Navi GPU Radeon 6000

Trong một tư thế rất sôi nỗi và thật nhiều mong chờ dòng GPU 6000 Big Navi mới của AMD, rất nhiều nguồn tin trước đây đã tiết lộ về benchmark, về cấu hình, về kiểu dáng. Hôm nay video trình diễn về sự kiện đã chính thức nổ ra từ AMD.

g.

 

Post Author: Vu Pham