Anh Em Làm Phim Làm Game Real Time Pre-Render Simulation Tham Gia Discord Bàn Tán

Mới tạo cái Discord cho anh em cùng tham gia. Tiêu chí xưa giờ của group vẫn là tập trung vào mục tiêu tạo tác, phần mềm kỹ thuật là thứ hỗ trợ. Group tập trung vào Tech Art, Làm Phim, Làm Game, Diễn Họa ACE và cả khoa học. Hòa cùng một nhịp nhé anh chị em, phân phần mềm ra chỉ tổ làm khó khăn nhau thôi. Phân theo chức năng mới lên tay. Mới anh chị em vào xôm tụ.

Link Discord: https://discord.gg/HHMasdFq7g

Post Author: Vu Pham