Apple Có Video Animation Cho Giáng Sinh 2018 / Share Your Gifts

Năm nay Apple có sản phẩm làm video quảng cáo giới thiệu cho mùa giáng sinh 2018 hoàn toàn đặc biệt, là loại hình CGI kết hợp stop motion trong sắc màu lung linh và đầy phong cách

Và có cả trình diễn quá trình đội ngũ thực hiện video thương mại giáng sinh 2018 này

Post Author: Vu Pham