Bảo Tàng Triễn Lãm Sức Mạnh Khoa Học Ở Miami

Bảo tàng trình bày sức mạnh khoa học tại Miami. Với sức mạnh số hóa và trình diễn tương tác thể hiện lại nội dung khoa học ứng dụng trong mọi lĩnh vực kỹ nghệ và đời sống. Nơi đây sẽ được bảo tồn vĩnh viễn, triễn lãm những thông tin khoa học hàng đầu của Mỹ về Biển Cả, Môi Trường, Cơ Thể và Vũ Trụ. Là bảo tàng dành cho mọi quan khách từ nhà nghiên cứu, khám phá đến cả những nhà thiết kế chế tạo. Đây là sẽ một địa điểm thu hút du lịch nhưng cũng là một nơi giúp giáo dục và truyền bá tri thức.
Power of Science – Frost Museum of Science

Một trong những đơn vị làm phim 3D kiến trúc lâu năm ở Mỹ đã trình diễn một dự án số hóa các tài liệu về khoa học và trinh bày dưới dạng tương tác mô phỏng tái hiện hoàn toàn sinh động các nội dung ngay tại bảo tàng triễn lãm sức mạnh khoa học ở Miami, nơi số hóa và thể hiện mọi sức mạnh khoa học.
Trãi nghiệm vũ trụ

Biểu diễn về biển cả

 

 

Post Author: Vu Pham