Buổi Diễn Hologram Do Lina Mayer Thể Hiện Đêm Bratislava

Tại hý viên nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức buổi diễn đêm Bratislava, với sự kết hợp và trình diễn hologram cùng người mẫu trên sân khấu đã thể hiện hình ảnh vô cùng lung linh và sống động, các nội dung video là vô cùng phong phú để dễ dàng giúp buổi trình diễn thêm sáng tỏa
Biểu diễn: Lina Mayer
Post Author: Vu Pham