Các Con Vui Lên Đi – 3D In Tay Chân Giả Giúp Trẻ Khuyết Tật

Một sản phẩm in từ máy in 3-D, các bộ tay giả giúp các trẻ em kém may mắn có thể tìm lại được niềm vui dễ dàng hơn với các bộ phận cơ thể này. Chưa hết chúng còn ở rất nhiều màu, việc in 3-D cũng giúp giảm giá thành rất nhiều cho mỗi bộ sản xuất.

Và cuối cùng là tất cả đều miễn phí.

Post Author: Vu Pham